Bliżej Nauki: Co wiemy o początku Wszechświata? - dr hab. Leszek M. Sokołowski

Niestety mniej, niżbyśmy chcieli. Według kosmologii relatywistycznej opartej na ogólnej teorii względności Einsteina jest zasadne przypuszczać, że Wszechświat miał początek i był to początek materii, czasu i przestrzeni. O samym początku, zwanym Wielkim Wybuchem i o tym, co działo się wkrótce po nim, wiemy niewiele, bowiem było to skryte za Horyzontem Fizyki, czyli były to zjawiska, których nie obserwujemy w dzisiejszym świecie i dla których nie mamy wiarygodnego opisu teoretycznego. Dopiero po pierwszym, drobnym ułamku sekundy od powstania Wszechświat wkroczył w etap ewolucji opisywany teoriami, do których mamy zaufanie. Od tego momentu świat był wypełniony jednorodną, gęstą i gorącą plazmą cząstek elementarnych, która rozszerzała się wraz z kosmiczną przestrzenią, rozrzedzała i stygła. Wielką zagadką tego okresu była relacja materii do antymaterii, która zadecydowała o tym, że dzisiaj istnieją gwiazdy i planety zbudowane z atomów. W pierwszej godzinie życia Wszechświata powstał w reakcjach termojądrowych hel, lecz nie pozostałe pierwiastki chemiczne, dzięki czemu gwiazdy świecą i możemy istnieć.
„Bliżej Nauki" to cykl wykładów popularnonaukowych organizowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
blizejnauki.fais.uj.edu.pl/​

Komentarze